top of page
Växthus, pergola, stegstenar, tegel, sittplats, Göteborg, trädgårdsdesign

Modern trädgård till 60-talshus i Göteborg

En förvuxen trädgård i Göteborg behövde få en plan för att ägarna skulle kunna genomföra bit för bit under åren framöver. Planritningen kompletterades med renderade 3D-vyer för att ge en verklighetstrogen gestaltning av hur trädgården kan komma att se ut.

Före
bottom of page